Yatırım, kişilerin gelirlerinden tüketim maliyetlerini çıkardıklarında elde ettikleri tasarrufları kalıcı olarak değerlendirmeleri demektir. Yatırım bir çeşit tüketim değil, uzun veya kısa vadede gelire destek olabilecek bir tasarruftur. Ancak yastık altında duran para bir yatırım değil birikimdir ve birikimin yatırıma dönüşebilmesi için 2 seçenek vardır. Bunlardan biri sermaye yatırımları diğeri de finansal yatırımlardır.

Sermaye yatırımları aslında üretim yatırımlarıdır. Yani girişimcilerin yaptıkları; kuracakları işletmeler için gerekli teçhizatlara yaptıkları yatırımlar veya hali hazırda kurulmuş olan bir işletmenin büyümesi için yapılan yatırımlar sermaye yatırımları olarak adlandırılabilir. Bu firmalar ürün veya hizmet üretebilir ve kişilerin gelirlerine katkıda bulunabilirler. Bunun yanı sıra taşınmaz menkul kıymete yapılan yatırımlar da sermaye yatırımlarıdır.

Finansal yatırımlar ise genelde çok büyük tasarruflara ihtiyaç duyulmadan yapılabilen yatırımlardır. Bunlara mali yatırımlar da denir. Hisse senetleri, tahviller, vadeli mevzuat hesapları, döviz alıp satmak gibi ana paraya dokunmadan üzerinden gelir elde edilen yatırım biçimleridir.

Bu iki yatırım türünü birbirinden ayıran en önemli noktalar şunlardır; sermaye yatırımlarından elde edilen gelir ürün veya hizmetin satılması ile elde edilirken finansal yatırımlardan elde edilen gelir kar, faiz veya değer artışı ile elde edilir. Mali yatırımlarda sermaye yatırımları gibi bir işletme satın alınmaz ancak var olan sisteme bir katma değer oluşturulabilir, bir kısmı satın alınabilir. Hisse senetleri bu yatırım biçimi kapsamındadır.

Uzmanin