Sigorta

Bazen işler planladığımız gibi gitmez. Her şey tam da olması gerektiği gibi dediğimiz bir anda sürpriz durumlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda imdadımıza geleceği düşünerek attığımız önemli adımlar yetişir. Tabii ki sigortalarımızdan bahsediyoruz.

Sigorta, ileride oluşabilecek kaza, rahatsızlık veya mali kayıp oluşturan durumları, önceden ödenen belli ve düzenli primler neticesinde karşılayan, zorunlu veya tercihe dayalı olabilen, benzer türlü risklere karşı yapılan bir güvence sözleşmesidir.

Sigorta sayesinde ekonomik ve sosyal olarak daha huzurlu yaşayabilmek mümkündür. Bu durum hem sosyal yaşantımız için hem de iş hayatımız için süreklilik sağlamaya yardımcı olur. Kaybı yaşanabilme ihtimali olan her durum için sigorta yapılmaz veya yapılan bir sigorta tüm durumları kapsamaz. Sigorta poliçelerinde teminatın kapsamı, miktarı ve sigorta şirketinin yükümlülükleri açıkça yer alır.

Sigortalar 2 ayrı grupta incelenebilir. Bunların ilki, can kaybı sonrasında geride kalan aile fertlerine destek olabilecek hayat sigortasıdır. İkinci grupta ise araç, trafik, konut, deprem, sağlık, seyahat ve yangın gibi hayat dışı kayıpları kapsayan sigortalar bulunur.

 

Sigorta Teklifi

Sigorta, kaybı veya hasarı yaşandıktan sonra, mesul kişilerin hayatlarında kalıcı hasarlara ya da bir takım aksaklıklara sebep olabilecek riskler açısından oldukça önemli bir güvencedir.

Sigorta teklifi, yetkili kişilerce ilgili kişilere sunulurken, sigorta türünün gereklilikleri kadar kişinin geçmiş risk hikayeleri de fazlaca önem taşır. Bu bağlamda hemen her sigortalı için farklı kriterler ve teklifler söz konusudur diyebilmemiz mümkündür. Tercih edilen sigorta kapsamında, sigortalanan riskin boyutu ve sigorta sahibinin daha önce sigortadan faydalanma durumuna bağlı olarak geçmiş hikayesi (bazı branşlarda hasarsızlık indirimi gibi) göz önüne alınarak bir teklif sunulur, gerekli noktalarda indirime gidilir.

Ölçülebilen maddi veya manevi değeri olan riskler için yapılacak sigortalar ve sigorta teklifleri, gerektiğinde eksperler tarafından bir takım tespitler yapıldıktan sonra sözleşmeye dökülür. Bazı isteğe dayalı olan sigortaların yapılabilmesi için de zorunlu olan sigortaların yapılmış olması gerekmektedir. Buna örnek olarak Konut Sigortası verilebilir. Evinizde meydana gelebilecek bir takım hasarlara yönelik yapılan konut sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmadan yapılamaz.

Unico Sigorta

İndirimli sigorta yapmanın tam zamanı

Sigortaladim.com

%20 İndirimli sigortanın adresi

Sigorta Fiyatları

Sigortalanan kişiye sunulan poliçe fiyatları, branşlara göre farklılık gösterir. Yani deprem için yaptırılan sigortanın kapsam ve fiyatı ile trafik sigortasının kapsam ve fiyatı birbirinden farklıdır.

Sigorta tekliflerinin kişilere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmiştik. Zorunlu sigortalar genel olarak isteğe bağlı yapılan sigortalardan daha uygun olmakla beraber, yine aynı şekilde kişilerin sigortalattıkları riskin değerine göre bir fiyatlandırma ile karşı karşıyadır.

Bu kapsamda kişiler de tüm sigorta branşlarında olmamak üzere kendi sigortalarının fiyatlarını belirleyebilecek bazı durumlarda söz hakkına sahiptir. Özel sağlık sigortasında, hizmet kapsamına olan kurumların sayısı ve maliyeti üzerinde yapılabilen değişiklik hakkı bu duruma örnek teşkil edebilir.

Zorunlu olan sigortaların primleri, devletin belirlediği limitler ve teminatlar üzerinden düzenlenir. Ancak her kurumun bu risk ve limitler çerçevesinde verilen hizmet aynı olsa dahi talep ettiği sigorta fiyatları değişkenlik gösterebilir ve farklı bedeller sunulabilir. Ayrıca zorunlu olan sigortaların bitim tarihi itibari ile yenilenmesi gerekmektedir. Bu sigortaların primlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda kişilere cezai işlem uygulanmaktadır.

Sigorta Şirketleri

Uzmanin