Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası, yurtiçi ve yurtdışı seyahatler esnasında karşılaşılabilecek hastalıklar, acil tıbbi yardım gerektiren ani rahatsızlıkların veya kazaların giderleri, valiz kaybı gibi yolculuk risklerinin masraflarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Seyahat sigortasında poliçede belirlenen talimatlar ve limitler kapsamında gerekli ödemeler yapılır.

Bu sigortanın minimum geçerlilik süresi 1 hafta maksimum geçerlilik süresi ile 1 senedir. Seyahat sigortası fiyatları da temel olarak yaptırılan süre ile orantılıdır ve temel teminatlar bellidir. Ancak elbette sigorta firmalarının ek talimatları ve buna bağlı olarak talep edilen farklı fiyatlandırmalar da mevcuttur.

Seyahat sigortası yaptırırken dikkat edilecek en önemli unsurlar; sigorta poliçesinin başlama ve bitme tarihleri, poliçenin seyahat edecek kişi sayısına göre ayarlanmış olması ve şayet yurtdışı tatili için alınıyorsa ilgili ülkenin vize evraklarında belirttiği şartlara göre seçilmesidir.

Seyahat sigortası, seyahat esnasında karşılaşılabilecek riskler için ortalama olarak 30.000 Euro’luk bir teminat sağlar. Ancak bu bedel karşılaşılan riskin boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Bilinen kapsamı ile kaybolan bagajın bulunması durumunda sigorta sahibine ulaştırılması ve geciken bagajın tazmin edilmesi şeklinde olan seyahat sigortasının kapsamı hayli geniştir.

Yurtdışı seyahati süresince karşılaşılan hastalık, kaza ve yaralanma durumlarında mesul tutulan tıbbi giderler, kazanın boyutuna göre tıbbi merkeze taşınma giderleri, tedavi masrafları ve ilaç giderleri seyahat sigortası tarafından karşılanır.

Sigortalının rahatsızlığı sebebi ile seyahatinin uzaması durumunda karşılaştığı giderler, aile fertlerinden bir tanesinin kişinin yanına gitmesi halinde yapılan masraf, geri dönüş masrafları, kaza sonrası sürekli bir sakatlık meydana geliyor ise veya vefat söz konusu ise cenazenin yurda nakil edilmesi ve bu süreçte yanında refakat edenlerin yolculuk giderleri de seyahat sigortası ile güvenceye alınan riskler arasında yer alır.

Sigortalanan seyahat esnasında, sigortalının evinde oluşabilecek hasarlar veya seyahat sürecinde yakın aile üyelerinden birinin vefatı gibi sebeplerle erken dönüş yapılması gerekilen süreçte yapılabilecek masraflar da belirtilen riskler arasında yer alır.

Unico Sigorta

İndirimli sigorta yapmanın tam zamanı

Sigortaladim.com

%20 İndirimli sigortanın adresi

Uzmanin