Mevduat

Mevduat, kişilerin bankaya önceden belirlenmiş bir süre sonunda ya da diledikleri zaman çekmek üzere yatırdıkları para, döviz ya da diğer kıymetler olarak tanımlanabilir. Bankalar tarafından, yatırılan değerleri, yatıran kişi ve kurumlar adına kayıt altına almak için açılan hesaplara ise, mevduat hesabı denir. Mevduat türleri, hesabı açtıran kişi ya da kuruma göre beş farklı grupta toplanır:

Bireysel müşteriler adına açılan hesaplara tasarruf mevduatı, işletmeler için açılan hesaplara ticari mevduat, bankaların başka bankalarda açtırdıkları hesaplara bankalar mevduatı, resmî kurumlar için açılan hesaplara resmi mevduat hesabı; dernek, fon, vakıf, sosyal güvenlik kuruluşları gibi kurumlar için açılan hesaplara ise diğer kuruluşlar mevduatı denir.

Mevduat Faiz Oranları

Bunlar dışında, mevduat hesaplarını, vadelerine göre vadeli, vadesiz, ihbarlı ve birikimli mevduat olarak dörde ayırmak mümkündür. Vadesiz mevduat hesabı, süresiz ve karşılıksız olarak açılır. Bunlar, bir çeşit para saklama hesabı olarak da görülebilir. Kişilerin maaş hesapları, vadesiz mevduat hesabının bir örneğidir. Vadeli mevduat ise, bankaya, belirlenen bir süre sonra çekilmek üzere yatırılan mevduattır. Bu mevduat türünde, bankalar, paranın hesapta tutulacağı süreye bağlı olarak hesaba faiz öder. İhbarlı mevduat, hesap sahibinin mevduatını çekmeden önce bankaya yazılı bir istek bildirmek zorunda olduğu mevduat tipidir. Birikimli mevduat ise, en az 5 yıllık vade ile açılabilir ve hesap sahibi bu süre içinde 1 ya da 3 aylık dönemlerde bankaya para yatırabilir.

Mevduat, bankalar için önemli bir gelir kaynağıdır. Müşterilerin mevduat hesaplarına yatırdıkları paralar, bankalar tarafından sermaye geliştirmek, şirket kurmak ya da kredi açmak gibi amaçlar için kullanılabilir.

Diğer Yatırım Türleri

Uzmanin