İhtiyaç Kredisi

Günümüz ekonomisinde hızla artan giderler, özel istekler veya mevcut bütçemiz ile satın alınamayacak ihtiyaç durumları karşımıza çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda nakit olarak destek ihtiyacı duyabiliriz.

İhtiyaç kredisi, beklenmeyen masraflar veya bütçemizi aşan ihtiyaçlar, yaşam şartlarımızın zora girmesine sebebiyet verebilecek bir takım ekonomik aksaklıklar gibi sebepler ile bankalara başvuru yapılarak alınan, ticari amaçlar kapsamı dışında kalan, kısa vadeli ve nispeten düşük tutarlı nakit desteği sağlayan bir bireysel kredi çeşididir.

En çok 48 ay vade ile geri ödenebilen ihtiyaç kredilerinin taksitleri belirlenirken (çoğunlukla) aylık gelirinizin %50’sini aşmayacak şekilde planlanır.

İhtiyaç kredisi kriterleri değerlendirirken hane halkının toplam geliri değil, kişinin gelir durumu değerlendirilir ve eğer bir ipotek durumu söz konusu değilse eş rızası şart koşulmaz. Fakat banka sizden bir kefil talep ederse, kefilin eşinin rızası şart koşulur. Aynı şekilde bir kefillik durumu söz konusu ise, kredi çekecek kişiye kendi ailesinin fertleri de kefil olabilir ve (toplam aile geliri normal şartlarda dikkate alınmasa dahi) çekilebilecek kredi miktarının artmasını sağlayabilir.

Uygun İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç kredisinde de diğer kredi çeşitlerinde olduğu gibi ödenen faiz miktarı birikimli olarak ilerler. Belirlenen vadeye göre, her yeni taksit döneminde ödenecek olan toplam borcun yani anaparanın üzerinden tekrardan bir faiz hesaplanması yapılır.

Bunun anlamı, faiz oranı sabit tutulmak kaydı ile her yeni taksit döneminde ödenen takside eklenen faiz tutarının azalması, dolayısıyla ödenen tutarının giderek düşmesidir.

İhtiyaç kredisi kullanılacağı zaman belirlenen faiz oranına ek olarak KKDF ( Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) vergileri alınır. Bu vergiler faiz oranı baz alınarak hesaplanır. BSMV oranı kredi faiz oranının %5’i olarak hesaplanılırken, KKDF oranı ise kredi faiz oranının %15’idir. Burada bir diğer önemli nokta ise bu vergiler faiz miktarına değil, oranına eklenmektedir.

Bu oranı basit bir örnekle açıklamak gerekirse; %10 faiz oranı ile bir ihtiyaç kredisi aldığınızı düşünelim. %5 BSMV ve %15 KKDF oranı eklendiği zaman faiz oranı 10+0,05+0,15 = 10,20 olacak ve %10,20 olarak işleme alınacaktır.

İhtiyaç Kredi Başvurusu

  • İhtiyaç kredi başvurusu yapabilmek için belirlenen ilk şart kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır.
  • Daha önce alınmış kredi var ise bu kredinin ödenme düzenliliği, kişinin herhangi bir bankadan olan kredi kartının borç durumu ve fatura ödenme durumundaki istikrar yani bankalar ile olan geçmişinin sorunsuz oluşu önemlidir. Aynı zamanda sahip olunan bütün kredi kartlarının ve kredi borçlarının gelire olan oranındaki dengesi de önemli bir unsurdur.
  • Aktif bir iş sahibi olunması ve o iş yerinde minimum 3 aydır çalışıyor olunması da ihtiyaç kredisi çekebilmek için önemlidir. Bu doğrultuda kişinin eğer iş yeri sahibi ise vergi levhasını, değilse SGK kaydını bankaya sunması gerekiyor.
  • Bankaya sunulan gelirin belgelenebilir olması da bir diğer önemli etken. Gelirinizi resmi olarak kanıtlayamamanız durumunda yok kabul edilecektir.
  • İhtiyaç kredisi başvurusu yapmayı düşünen kişilerin aktif haciz kaydının bulunmaması gerekir.

Tüm bunlara ek olarak bankaların kişilerden özel talepleri de olabilmektedir. Mesela birçok banka 18 yaş sınırını 20 yaşa çekerek işlem yapmayı tercih eder.

Uzmanin