Bireysel Emeklilik

Çalışırken elimize geçen gelir ay sonunda çoktan tükenir. Gelir düzeyi artsa dahi bu durum değişmez ve çoğu zaman sıfırlandığımızı görürüz. İş emekliliğe geldiği zaman ise alınan emekli maaşı, mevcut standartlarımızın karşılanmasında yetersiz kalır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için tasarruflarımızı birikim haline çevirmemiz gerekir. Ancak ulaşılması kolay olan birikimin artması hayli zordur ve bu sebeple birçok kişi para biriktirme konusunda başarılı olamaz.

Bireysel emeklilik, kişileri çalıştıkları zamanlarda tasarrufa yönlendirmek için kurulan, düzenli birikim yapılmasını sağlayan ve devlet desteği sağlanan bir çeşit tasarruf sistemidir.

Fiba Emeklilik

Geleceğinizi güvence altına alın

Sistem içerisinde biriken miktar belli koşullar doldurulduktan sonra direkt olarak da çekilebilir, aylık olarak belirlenen miktarda bir maaş olarak da istenilebilir. Kişilerin emekli oldukları dönemlerde ek olarak çekebilecekleri tamamlayıcı bir emeklilik sistemi, emeklilik hakkı olmayanlar için de emeklilik ödeneği olarak sağlayabilir.

Bireysel emeklilik sisteminin direkt olarak maaş ile bağlantılı olması ve bağlayıcılığının olması birikim yapmayı kolaylaştırır. Bu bağlayıcılık belirlenen süre zarfı içerisinde ana paranın eksilmemesi halinde tanınan bir kısım ayrıcalıklar ve desteklerdir.

BES Sistemi

Bireysel emeklilik sistemine 18 yaşını geçmiş, öğrenci ve ev hanımları da dahil olmak üzere her meslek grubuna ait kişi katılabilir. Bu sistemde her ay maaştan kesilen bir prim vardır. Kesilebilecek asgari tutar kişilerin istekleri doğrultusunda artırılabilir ve üst limit bulunmamaktadır. Bahsedilen alt limit ise her kurum için aynı değildir. Kişilerin çalıştıkları firmaların anlaşmalı oldukları kurumların farklı avantajları ve anlaşmaları mevcut olabilir.

Bes sistemindeki devlet desteği oranı ise %25’tir. Yani maaşınızdan BES Sistemi için alınan miktarın 4’te 1’i kadar devlet de sizin için sisteme para aktarır. Bu destek miktarı yıllık olarak bürüt asgari ücreti geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Yani siz BES için her ay 100 TL aktarıyorsanız, devletin 25 TL’lik desteği ile 125 TL’lik bir birikim aktarmanız söz konusudur. Aktardığınız miktar arttıkça devletin desteği de miktar olarak artar ancak bahsettiğimiz gibi belli bir sınırı geçmez. Devletin sisteme tek desteği de bu değildir. Aynı zamanda sistem içerisinde biriken paranız belli çerçevelerde değerlenebilir ve belirlenen koşullar gerçekleştirildiği zaman bir takım gelir vergisi muafiyetleri sağlanabilir.

BES sisteminde en önemli etmen sürekliliktir. Ödenen payın minimum 10 sene boyunca sürekliliğinin devam etmesi ve de belli bir yaşa gelene kadar çekilmemesi durumunda bu muafiyetlerden faydalanabilme söz konusudur.

Diğer Yatırım Türleri

Uzmanin