QNB Finansbank

2016 Yılından itibaren QNB Finansbank olarak anılmaya başlanan Finansbank, 1987 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kredi hizmeti bakımından oldukça geniş bir kapsama sahip olan QNB Finansbank, bireysel ve kurumsal alanda bütün ihtiyaçlara yönelik bir kredi sistemi geliştirmiştir.

İhti̇yaç Kredi̇si̇, Ek Hesap, Hazır Kredi̇, Taşıt Kredi̇si̇, Konut Kredi̇si̇, KOBİ Kredi̇si̇ ile Kurumsal ve Ti̇cari̇ Kredi̇ler olmak üzere 7 ana kategoride QNB Finansbank Kredi hizmeti sunmaktadır.

Her türlü ihtiyacınıza yönelik finansman sağlayabilmeniz amacı ile planlanan ihtiyaç kredileri, gönlünüzden geçen konut ve araca sahip olmanız için düzenlenen taşıt ve konut kredileri bireysel kredilerin temelini oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak hesabınızda para yokken bile nakit ihtiyacınızı belirlenen limit ölçüsünde gideren ek hesap ve bir defa başvurup, ihtiyacınız olan başka bir anda kullanabileceğiniz hazır kredi gibi özel hizmetlerden de bireysel krediler kapsamında faydalanabilirsiniz.

Bunların dışında; Nakdi Krediler, Gayri Nakdi Krediler, İhtiyaca Özel Krediler ve Tarım Kredileri olarak anlandırılan ve  kendi içerisinde hizmetlerini çeşitlendiren KOBİ kredileri ile kısa, orta ve uzun vadeli kredilerle ticari müşterilerine finansman sağlayan ticari krediler de QNB Finansbank Kredi kapsamı dahilindedir.

Diğer Bankalar

Uzmanin