Bankalar

Artan giderlerini karşılamakta zorlanan firmaların ve gerek zaruri gerekse de keyfi ihtiyaçlar nedeni yüklü miktarda nakdi eksiklik çeken kimselerin, geri ödemek üzere bankalara borçlanmaları üzerine kurulu bir sistemdir kredi.

Bankalar ihtiyaç sahibi özel ve tüzel kişilere belli faiz oranları ile kredi hizmeti sağlayan kurumlardır. Belirlenen süre ve koşullar dahilinde geri ödeme şartı ile sağlanan kredi hizmeti, geri ödenmemesi durumunda bazı yaptırımlar uygulanmasına neden olur.

Banka kredileri, müşterilere nakdi veya gayri nakdi olarak sunulur ve kullanılma amacına göre çeşitli türlerde ve koşullarda sağlanırlar. Bu amaçlar ticari olabildiği gibi eğitim, tatil gibi amaçlara hizmet edebilen şahsi krediler de olabilir.

Kişi veya kurumlar, ihtiyaç halinde giderlerini karşılayabilecekken ödemeleri taksitler halinde ve vadelerle öderler. Bankaların kar elde edebilmesi için bu kredilere bir takım komisyonlar ve faizler uygulanır. Kredi geri ödemesi yapılmaması durumunda ise bankanın zararı yasal yollarla karşılanır. Bu aşamada icra ve takip işlemleri başlatılır, durum haciz ve maaştan kesintiye kadar gidebilir.

Krediler kendi aralarında türlerine ve vadelerine göre gruplandırılabilir. Ticari krediler, çoğunlukla işletme kredileri veya kobi kredileri olarak adlandırılır ve tüzel kişilere sağlanır. Mortgage olarak da adlandırılan konut kredisi, ev kredisi olarak da geçer ve ev sahibi olmak isteyen kişiler için hazırlanmıştır. Aslında Mortgage ile konut kredisi aynı şey değildir. Mortgage bir çeşit konut kredisidir denilebilir. Ancak ülkemizde konut kredileri Mortgage olarak sağlandığından aynı şey olarak düşünülmektedir. Bunlara ek olarak araç kredileri ve kapsamı çok geniş olan ihtiyaç kredileri eklenebilir

Uzun, orta ve kısa vadelerle kredinin geri ödenme süresine göre 3 grupta da incelenebilir.

Banka Kredi Faizleri

Kredi desteği almak acil ve mali açıdan bizi zorlayabilecek giderlerimizi karşılamak konusunda rahatlamamızı sağlar. Ayrıca ekonomik süreklilik için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak kullanacağımız kredi için geri ödeyeceğimiz miktar, bankanın bize sağlamış olduğu miktardan farklıdır. Geri ödemeler için bir takım dosya masrafları, faizler ve bazı krediler için geçerli olan vergiler mevcuttur. Banka kredi faizleri, bankaların krediler üzerinden kar elde edebilmeleri için alınan, anaparaya faiz oranı ve vade süresinin dahil edilmesi ile hesaplanır. Kabaca (Anapara x Faiz Oranı x Anaparanın Faizde Kaldığı Yıl) / 100 işlemi bize ödeyeceğimiz yıllık faizi hesaplar.

Banka kredi faizleri kullanılacak olan kredinin türüne göre, kişilerin kredi notlarına göre ve dönemsel olarak yapılan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredilerinde, faiz oranına uygulanan bir takım vergiler de söz konusudur. Bunlardan biri Kaynak Kullanımı Destekleme Fonudur (KKDF) Faiz oranının %15’i olarak hesaplanır. Bir diğeri ise Banka Sigorta Muamele Vergisidir ( BSMV) Faiz oranının %5’i olarak hesaplanır. Ancak bu devlet eli uygulanan bir yaptırımdır ve bankanın elde ettiği bir kar değildir.

Faiz oranları bankalar arasında ve krediler arasında farklılık gösterebilir. Aynı zamanda bayram, yılbaşı gibi dönemlerde kampanya bazında faiz indirimlerine giden bankalar da oldukça fazladır. Bu sebeple internet üzerinden kullanmayı planladığınız krediyi araştırdıktan sonra ortalama bir faiz ve ödeme hesaplaması yapmanızı, ardından birden fazla kurum ile görüşüp kendinize en uygun şartlardaki krediyi seçmenizi öneririz.

 

Uzmanin